یلدا !   

دیرینه شب گرم همیشه

در اوج فصل سرد .

تسلیم محض سنت شدن ؤ

تسخیر خاطرات ناب یلداهای رفته .

پیوند با نور

در شب تولد خورشید ...

***

یلدا مبارک ! شاد باشین و حافظ یادتون نره ...

لینک