پرواز مرگ !   

نوشتن از چیزهایی که آدم رو غمگین کرده ، کار سختیه اما آدم رو سبک میکنه .

امروز سالگرد حادثه ی سقوط هواپیمای  سی۱۳۰بود .  بین تمام حوادث ملی ، اول زلزله ی بم بود که خیلی ناراحتم کرد و آزارم داد و بعد هم حادثه ی از دست دادن خبرنگارها .... خدا می دونه به خاطر این حادثه چه غم بزرگی توی دلم نشست . یکی دو روز بعد از این جریان که رفتم دانشگاه عکس یکی از خبرنگار ها رو روی بورد دانشکده دیدم . همسرش دانشجوی زبان اسپانیولی بود . حتی تصورش هم برام وحشتناک بود ، تصور اینکه آدم همسر بسیار جوونش رو از دست بده . اون قدر جوون بود که می شد فهمید مدت زیادی از ازدواجشون نمیگذره .

نمی دونم چی بگم ، فقط واقعا متاسفم !

این جزو اون غم هایی هست که هیچ وقت فراموش نمیشه ....

لینک