دل خوشی هایت را

به دیوار

سنجاق بزن !

همین روزها

خیال کن

از آغاز

خاطره بودی

این سراشیبی

شروعٍ پایان است !

 

 

خرداد 86

 

 

لینک